NHẬP MÃ: FUJI20K

Mã giảm 20k cho đơn tối thiểu 299k.
Điều kiện

- Mã giảm 20k cho đơn tối thiểu 299k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

NHẬP MÃ: FUJI30K

Mã giảm 30k cho đơn tối thiểu 399k.
Điều kiện

- Mã giảm 30k cho đơn tối thiểu 399k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

 

NHẬP MÃ: FUJI50K

Mã giảm 50k cho đơn tối thiểu 599k.
Điều kiện

- Mã giảm 50k cho đơn tối thiểu 599k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

NHẬP MÃ: FUJI80K

Mã giảm 80k cho đơn tối thiểu 899k.
Điều kiện

- Mã giảm 80k cho đơn tối thiểu 899k.
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Đồ khô - Đóng hộp

Lọc
Chưa cập nhật

Rong biển Wakame cắt lát khô Topvalu 50g

120,000 ₫
Chưa cập nhật

Set 2 hũ Ruốc cá hồi Maruha Nichiro x 50g

105,000 ₫
Chưa cập nhật

Nho size lớn sấy khô Nagatoku 430g

190,000 ₫
Chưa cập nhật

Cá bào Marutomo katsuobushi 2g x 6

50,000 ₫
Chưa cập nhật

Rong biển sấy khô Kobe Hijiki gói 40g

39,000 ₫

086 2222 571